fbpx
Frustrert ung mann ved PC og skrivebord

Slik lærer du å elske jobben du hater

— Det er fullt mulig å ta kontroll over hvordan arbeidshverdagen din er, sier professor.

Å hver morgen karre seg opp av sengen bare for å bruke åtte timer på å slite seg gjennom jobben man hater, kan føles tungt og meningsløst.

Men lønn må man ha, og det er slett ikke bare-bare å slutte i jobben om man ikke har en annen å gå til.

Det finnes derimot råd som kan gjøre det mulig å like, eller til og med elske jobben du hater.

Viktige trivselsfaktorer

Svært mange av oss bruker minst halvparten av tiden vi er våkne til å jobbe. Og hvor godt vi trives med jobben har mye å si for hvor tilfredse vi er med livet generelt.

Det har Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) funnet i en forskningsrapport.

Funnene, publisert i Stami-rapport 2021- Faktabok om arbeidsmiljø og helse viser at det er tydelig sammenheng mellom et godt arbeidsmiljø, jobbtilfredshet og bedre helse: Jo mer tilfreds vi er med jobben, desto mindre sannsynlig er det at vi pådrar oss psykisk og somatisk sykdom.

— Trivsel på jobb kan påvirkes av mange faktorer, og handler både om hvordan man har det og hvordan man tar det, opplyser Siw Tone Innstrand, professor i arbeidshelsepsykologi ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Vi skiller ofte mellom jobbtilfredshet og jobbengasjement, forteller hun:

— Jobbtilfredshet har ofte sammenheng med de relasjoner vi har på jobben slik at man trives. Her kan det å arrangere sosiale treff og «lønningspils» være viktige bidrag for noen, sier Innstrand.

Jobbengasjement er, på sin side, ofte mer relatert til selve arbeidsoppgaven vi gjør:

—  Det kjennetegnes ved at man opplever å ha energi til å gjøre oppgavene sine, er involvert og stolt av det arbeidet man gjør og har en følelse av at «tiden flyr». Dette er mer koblet til motivasjon og bidrar til mer produktivitet. Her kan man forsøke å forme jobben sin på en måte som blir mer interessant og motiverende, legger hun til.

Faktaboks: Slik former du jobben din

Å forme jobben din gir deg mer kontroll som igjen kan føre til bedre trivsel.

Siw Tone Innstrand tipser:

  • Endre måten du utfører oppgaven på, finn alternative løsninger som er mer stimulerende.
  • Forme relasjonene du har på jobb; hvem ønsker du å tilbringe mer tid sammen med? Hvem gir deg energi?
  • Tenk på hva du selv kan gjøre for å bidra til bedre arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø er ikke noe man får, men er med på å forme.
  • Få det bedre helsemessig, enten ved å endre noen av de fysiske betingelsene som sittestilling, eller mentalt, som vil redusere stress.
  • Du kan endre på hvordan du vurderer eget arbeid ved å se verdien av ditt arbeid i et nytt lys.
  • Se etter nye muligheter i arbeidet ditt til å lære nye ferdigheter eller forbedre de ferdighetene du har.
Siw Tone Innstrand

Utforsk alternative måter å jobbe og utføre arbeidsoppgavene på, og prøv å forme dette rundt dine egne styrker, ferdigheter og kunnskaper, tipser Siw Tone Innstrand, professor i arbeidshelsepsykologi ved Institutt for psykologi ved NTNU. Foto: NTNU

Christian Bjørnskov, professor ved Aarhus universitet i Danmark, mener at arbeidsplassen er én av kildene til lykke i hverdagen, dersom jobben er et sted hvor vi får anerkjennelse i form av skryt eller bonus.

— Det å føle seg satt pris på og anerkjent er noe av det viktigste for å trives på jobb. Skal du elske jobben din, er det samtidig essensielt med følelsen av kontroll, at du har det godt med dine kollegaer, kunder du møter eller for eksempel studenter du underviser, sier Bjørnskov.

I tillegg til et godt arbeidsmiljø og gode relasjoner, er det å føle at jobben er meningsfull en viktig faktor for å trives, ifølge Sivert Straume, psykolog ved Bypsykologene i Bergen.

— Å oppleve at man får brukt ferdighetene sine godt, har medvirkning og at det er sunn balanse mellom jobb og fritid, er også noe som fremmer trivsel, sier Straume.

Hvorfor hater du jobben?

Men hva om man sterkt misliker jobben?

Selv om det virker håpløst, er det i noen tilfeller mulig gå fra å hate til å elske jobben sin, understreker Straume:

— Det kommer an på hva som er årsaken til at man hater jobben sin. Det kan være så mangt, sier han.

Bjørnskov er enig. Skal du snu en negativ situasjon til en positiv, må du først og fremst finne årsaken til hvorfor du synes at jobben er forferdelig:

— Hvis det ikke fungerer bra sosialt; hvis du hater kollegene dine eller ikke kommer overens med dem, er det sannsynligvis ingenting å gjøre. Men om problemet er sjefen, kan det  være mulig å snakke med ham eller henne om problemet, og forsøke å løse det, sier han.

— Og noen ganger kan det hende at man hater jobben  fordi man føler seg fastlåst i det man holder på med. Da kan man gjerne få hjelp til å organisere arbeidet sitt litt bedre, legger Bjørnskov til.

Innstrand mener at årsaken til misnøye på jobb kan ligge på flere nivå:

— Hos den enkelte arbeidstaker, forholdet mellom de ansatte og/eller leder, eller det kan ha noe med de organisatoriske betingelsene å gjøre, sier hun.

Sivert Straume

— Å oppleve at en får brukt ferdighetene sine godt og at det er en sunn balanse mellom jobb og fritid, fremmer trivsel, ifølge Sivert Straume, psykolog ved Bypsykologene i Bergen. Foto: Bypsykologene

Dette kan du gjøre selv

Du gjør uansett lurt i å enten forsøke å løse utfordringene der du er ansatt, eller om nødvendig, se deg om etter noe annet. Men for all del, ikke si opp før du har en annen jobb å gå til. Det dummeste du kan gjøre, er å gå arbeidsledig over lengre tid.

For ifølge STAMI-rapporten kan det å være i arbeid, i seg selv være helsebringende, og ha positive virkninger gjennom aktivisering, sosial kontakt og opplevelse av mening i hverdagen.

Så hvordan løser du utfordringene som gjør at jobben din går fra «verdens verste sted» å være på, til å bli et sted du trives?

Det er ikke alt du kan gjøre noe med selv, for eksempel er det vanskelig å endre selve arbeidsoppgavene, påpeker Innstrand.

Men du kan utforske alternative måter å jobbe og utføre arbeidsoppgavene på, og prøve å forme dette rundt dine egne styrker, ferdigheter og kunnskaper slik at det føles mer meningsfylt, spennende eller engasjerende, tipser hun:

— Dette kalles jobbforming. Et eksempel på dette er å endre en monoton og repetitiv oppgave til en situasjon der du konkurrerer med deg selv med å få flest mulig oppgaver gjort eller satt i et system som gir mening. Det handler om å utfordre deg selv til å få mer ut av arbeidet ditt, oppnå bedre produktivitet, ny kunnskap eller ferdigheter, og større engasjement innenfor gitte rammer, forklarer professoren.

Bjørnskov trekker igjen frem følelsen av kontroll:

— Du kan ikke tvinge andre til å anerkjenne arbeidet ditt, men det er fullt mulig å ta mer kontroll over hvordan arbeidshverdagen din er, sier han.

For eksempel når det er mulig å fjernjobbe, kan det noen ganger være lurt å gå tidligere hjem og heller jobbe en time på ettermiddagen eller i helgen, tipser Bjørnskov. Å få tilrettelagt på selve arbeidsplassen sin, kan også hjelpe på å få det bedre.

— Jeg har for eksempel teppe på gulvet på kontoret, min egen lenestol og min egen kaffe, forteller professoren.

For å lykkes, er det viktig å ha en nær dialog med leder for å se på hva dere kan gjøre sammen for å gjøre arbeidsplassen til et bedre sted å være, råder Innstrand, og peker på medarbeidersamtalen som et viktig verktøy.

Christian Bjoernskov

— Å føle seg satt pris på og anerkjent er noe av det viktigste. Skal du elske jobben din, er det i tillegg essensielt med følelsen av kontroll, sier Christian Bjørnskov, professor ved Aarhus Universitet i Danmark. Foto: Aarhus Universitet

Alltid negativ?

Det er lett å skylde på alt og alle når man selv har det kjipt. Det er lett å sitte fast i et negativt tankespor.

For noen personer vil alltid «glasset være halvtomt», mens andre ser muligheter, påpeker Innstrand.

Bjørnskov mener at de som står fast i et negativt spor ofte har isolert seg sosialt, slik at de ikke får verken innspill eller tilbakemeldinger fra kolleger.

— Så hender det også at noe av ens negative tankesett kommer hjemmefra. Hvis moren din alltid har trodd at glasset er halvtomt, tror nok du det også, og da er det lettere å havne i en negativ spiral, kommenterer han.

Men skal du gå fra å hate til å elske jobben din, gjelder det å trene deg opp til å ha et bevisst forhold til arbeidet ditt, mener Innstrand.

— Og eksperimentere med måten du kan utføre det på, slik at det kan gir større engasjement og mening, avslutter hun.