fbpx
Nyheter

Tilbake til kontoret?

Når pandemien går mot slutten, vil enkelte arbeidstakere dra tilbake til kontoret og andre vil fortsette å arbeide hjemmefra. Kommer du tilbake til kontoret?

En litt for hard kjøkkenstol, et litt for kort arbeidsbord og støyete naboer var strevsomt og uvant da mange av oss havnet på hjemmekontor i starten av pandemien. Nå har lydene og rutinene satt seg, og en god del ønsker gjerne å fortsette å jobbe hjemmefra også etter at samfunnet åpnes igjen. I tillegg opplever også flere at de er mer effektive på hjemmekontor.

– Fremtidens fleksible arbeidsliv bør ta mer hensyn til arbeidstakernes individuelle behov. Vi har nå sett under pandemien at mange jobber effektivt på hjemmekontor, sier leder i Samfunnsviternes arbeidslivsutvalg, Espen Nordgård Jakobsen.

Portrettbilde av Espen

Leder i Samfunnsviternes arbeidslivsutvalg, Espen Nordgård Jakobsen Foto: Privat

Hjemmekontorforskriften endres

Om du ønsker å fortsette å arbeide hjemmefra, så kan hjemmekontorforskriften være aktuell for ditt arbeidsforhold. Samfunnsviterne har gitt et innspill til Akademikerne i høringen om forslag til endringer i hjemmekontorforskriften.

-Forskriften handler ikke om i hvilken grad noen kan eller må jobbe hjemmefra, men hvilke rammer som gjelder dersom arbeidstaker og arbeidsgiver avtaler at arbeidet skal uføres i arbeidstakerens eget hjem, sier Jakobsen.

Samfunnsviterne støtter forslaget om at forskriften bare skal komme til anvendelse ved hjemmearbeid av en viss varighet og omfang. Om du av og til tar en dag hjemme for å få litt arbeidsro, gjelder ikke forskriften.

-En avgrensning mot sporadisk hjemmearbeid er fornuftig slik at det ikke legges begrensninger på den fleksibiliteten vi har i dag, sier Jakobsen.

Fleksible løsninger er fremtiden

Forskriften som brukes i dag gjør en rekke unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Samfunnsviterne foreslår at arbeidsmiljølovens regler om alminnelig arbeidstid, overtid og gjennomsnittsberegning gjøres gjeldende for hjemme- og fjernarbeid.

-Det som fortsatt bør reguleres særskilt i forskriften, er større frihet til å selv plassere arbeidstiden i løpet av dagen, døgnet og uka, herunder også en videre adgang til å arbeide på kveld og i helger, sier Jakobsen.

Å jobbe hjemmefra kan ha negative sider. Det vil være vanskelig for HMS-ansvarlig å følge opp isolasjon, arbeidstid eller andre psykososiale forhold. Det er derfor viktig med mer kunnskap om hvilke nye arbeidsmiljøforhold og risikofaktorer som er større ved fjernarbeid, og som skiller seg fra det som foregår om man arbeider på kontoret.

Et hjemmekontor med PC, stol, sekk

Å jobbe hjemmefra kan ha negative sider. Det vil være vanskelig for HMS-ansvarlig å følge opp isolasjon, arbeidstid eller andre psykososiale forhold. Foto: Arthur Lambillotte/ Unsplash

Hva er det viktig å tenke på ved en endring i hjemmekontorforskriften?

-Både arbeidsgivere, arbeidstakere, tillitsvalgte, verneombud og vernemyndigheter må tenke nytt om sin rolle og om hvordan vi kan utvikle partssamarbeidet. Slik at vi kan utnytte muligheten som dagens og fremtidens teknologi gir med hensyn til oppgaveløsningen, sier Jakobsen.

Hva må arbeidstaker tenke på dersom personen ønsker å fortsette med hjemmekontor?

-Det er viktig å sette seg inn i både hjemmekontorforskriften, og rettigheter ved bruk av hjemmet som arbeidssted. Samtidig som en må reflektere over om oppgaveløsningen krever interaksjon med flere kollegaer. Sosial tilhørighet er også viktig og det bør en derfor tenke igjennom før en bestemmer seg for å bare ha hjemmekontor, avslutter Jakobsen.