fbpx
Nyheter

Slik kan flere unge komme i arbeid

Mange unge står utenfor arbeidslivet, samtidig skriker mange bransjer etter flere ansatte. Nå jobber Kristiansand kommune med å hjelpe flere inn i arbeidslivet.

-Gi de unge mest mulig individuell og stabil oppfølging, oppfordrer forsker ved forskningsinstituttet Norce, Tonje Fyhn.

Hun har forsket på arbeidsdeltakelse blant ulike grupper i samfunnet som har problemer med å få fotfeste i arbeidslivet. Dette omfatter blant annet personer med psykiatriske lidelser og mange med flyktningbakgrunn.

Tonje_Fyhn_foto_Rune-Rolvsjord_NORCE_IMG_9381_1-scaled-aspect-ratio-9-16
Tonje Fyhn

Tonje Fyhn har forsket på personer som har falt utenfor arbeidslivet. Hun oppfordrer til å gi de mest mulig individuell og stabil oppfølging. Foto: Rune Rolvsjord, NORCE.

-Noen av dem som opplever utenforskap har så store helsemessige utfordringer at de ikke kan delta i arbeidslivet, men vi er opptatt av å se på hva som kan gjøres for at de som ufrivillig står utenfor får nødvendig hjelp og tilpasninger, understreker Fyhn.

Individuelle barrierer

Fyhn påpeker at årsakene er sammensatte for hvorfor mange ufrivillig verken deltar i arbeidslivet eller et utdanningsløp. Tiltakene må følgelig også tilpasses den enkeltes behov.

-Forskningen både nasjonalt og internasjonalt peker på viktigheten av tett oppfølging hvor målsettingen er satt av individet, samt at oppfølgingen er langvarig og stabil.

Forskeren mener derfor det er ødeleggende for mange å måtte bytte saksbehandler når de går over på en annen stønad, når de skal skaffe seg en jobb. Dette fordi de opplever å bli overlatt til seg selv i den nye situasjonen.

Tren i arbeidslivet

Fyhn forteller at all forskning i Norge tyder på at det beste for å få fotfeste i arbeidslivet er å delta på ordinære vilkår, ikke gjennom skjermede arbeidsplasser.

-Vi ser at det utøves to tilnærminger. Enten at man trenes opp med kurs og skjermede arbeidsplasser, og så plasseres i arbeidslivet, eller at man går rett ut i arbeid og trenes der.

Forskningen er ganske klar på at den beste veien inn i arbeidslivet er den sistnevnte tilnærmingen, sier hun og legger til:

-Problemet med en gradvis tilnærming til arbeidslivet er at rammene for denne tilnærmingen som regel settes av leger, veiledere, eller saksbehandlere, og ikke den enkeltes egne ønsker og vurderinger. Da skjer den gradvise tilnærmingen på feil premisser. Den beste til å vurdere for eksempel stillingsprosent og hvor raskt prosessen bør gå, er arbeidstakeren selv.

Satsing i Kristiansand

I Kristiansand har kommunen sammen med næringsliv, NAV, fylkeskommunen og Universitetet i Agder tatt initiativ til en politisk satsing kalt Flere i arbeid, hvorunge får trening ute i arbeidslivet.

Flere i arbeid-prosjektet er nå i en pilotfase hvor det testes ut i ulike bransjer.

En av bedriftene som deltar aktivt i prosjektet er Thon Hotel Kristiansand. Hotellet har lenge jobbet med å rekrutterespesielt unge som står utenfor arbeidslivet.

-Vi ønsker å bidra til sosial bærekraft, og har fokus på mangfold og inkludering. Med Flere i arbeid får vi støtten og verktøyene vi trenger for å gi flere unge en sjanse, forteller Kristin Frigstad, hotelldirektør i Thon Hotel Kristiansand og medlem i ressursgruppen til Flere i arbeid.

processed-C08BAADD-245E-4AF7-B106-7BBF7C5134FD-14E3282E-9147-4A14-ABEA-A2BCFF275588-aspect-ratio-9-16
Hotelldirektør Kristin Frigstad

Hotelldirektør i Thon Hotel Kristiansand og medlem i ressursgruppen til Flere i arbeid Kristin Frigstad gir unge i utenforskap en sjanse til å komme seg inn i arbeidslivet. Foto: Privat

Flere i arbeid har utarbeidet en bedriftspakke som skal gjøre det lettere for næringslivet å rekruttere de som i dag står utenfor.

-Mange unge ønsker å komme ut i arbeid, men er usikre og engstelige. Derfor er det viktig å skape trygge rammer rundt dem. Gjennom Flere i arbeid får vi et ekstra godt samarbeid med NAV og andre i kommunen.

Hotelldirektøren sier at prosjektet bidrar til at de kan gi langvarig tilpasset oppfølging og tilrettelegging, og legge forholdene til rette for at de unge kan bygge en karriere hos dem.

-For oss som bedrift gjør økonomisk støtte at vår risiko ved å ansette de som i dag står utenfor reduseres, sier Frigstad.

Mye ressurser

I løpet av de to og et halvt årene Frigstad har jobbet hos Thon Hotel Kristiansand har de ansatt seks personer gjennom NAV eller andre tiltaksbedrifter. I tillegg har mange vært innom i praksis med språk og arbeidstrening som har resultert i sommerjobb.

Frigstad sier det er mange unge med arbeidsressurser som har mistet troen på at de kan komme i arbeid. Hun mener at noe av det viktigste de gjør er å gi de i utenforskap en sjanse, og hun oppfordrer flere i næringslivet til å gjøre det samme.

– En av fordelene for oss som arbeidsgiver er at man får en utrolig lojal arbeidstaker tilbake. Det er i hvert fall min erfaring, sier Frigstad.

foto-Dean-Drobot.-mindre-storrelse-aspect-ratio-9-16
En dame ser på Pcen sin i et moderne kontor

I løpet av de to og et halvt årene Frigstad har jobbet hos Thon Hotel Kristiansand har de ansatt seks personer gjennom NAV eller andre tiltaksbedrifter. Foto: Shutterstock/illustrasjonsbilde av Dean Drobot.

Viktig å se helheten

Fyhn liker satsingen i Kristiansand og synes Flere i arbeid virker som en god strategi. Samtidig mener hun at de som faller utenfor skole og arbeidsliv i ung alder ikke havner der helt uten videre.

-Det finnes ofte en forhistorie, som blant annet handler om levekår, familieforhold og psykisk helse, sier Fyhn.

Hun mener derfor det er viktig å sette inn forebyggende tiltak tidlig.

– Det som er ulempen med forebyggende tiltak er at man ikke ser resultatene før om 15 til 20 år, og de er vanskeligere å måle. Det er likevel viktigere å forebygge enn å sette i gang kortvarige prosjekter, avslutter Fyhn.