fbpx
Nyheter

Samfunnsvitere trengs i nord!

Med et mål om å skape 30 000 nye arbeidsplasser innen 2030, har bedriftene i nord startet jakten på samfunnsvitere.

På tross av usikre tider med krig i Europa, er optimismen hos norsk næringsliv stor etter to år med pandemi i bakspeilet. Bedrifter over hele landet melder om økende behov for nye medarbeidere. I Nord-Norge har de tydelig tallfestet dette kompetansebehovet:

– Målet vårt er å skape 30 000 nye arbeidsplasser innen 2030. Det er et hårete mål, men vi har god tro på at det kan nås slik utsiktene ser ut nå, sier Stein Windfeldt, regionsdirektør for Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg i nord (EBAN), som er tilsluttet NHO.

– Nord-Norge har en lavere andel ansatte i privat sektor enn resten av landet, så potensialet er ikke tatt ut her enda, fortsetter Windfeldt.

Skjermbilde-aspect-ratio-9-16
Skjermbilde

Stein Windfeldt er regionsdirektør for Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg i nord (EBAN). Foto: EBA

Variert næringsstruktur

Næringslivet i nord er sammensatt og mangfoldig, og Windfeldt er opptatt av å vise frem bredden:

– Det er alt fra naturressurser til sjømat, energi, bygg og anlegg og til og med litt romteknologi, understreker regionsdirektøren. Han poengterer at med den veksten som ventes i de ulike sektorene fremover vil behovet for folk derfor bli både økende og mer variert.

Bredt kompetansebehov

De mulighetene som nå åpner seg i nord, kan også være et vindu for mange samfunnsvitere som ønsker å orientere seg i nye bransjer. Windfeldt understreker at etter ingeniører og fagarbeidere, er faktisk samfunnsvitere den gruppen flest bedrifter sier de ønsker å ansette.

-Samfunnsvitere sitter på kompetanse som vil bli stadig viktigere i årene som kommer, påpeker Windfeldt.

-I en verden som blir mer og mer kompleks er samfunnsforståelse, menneskekunnskap og kjennskap til politiske prosesser helt avgjørende for mange bedrifter. Her har samfunnsvitere masse å bidra med, avslutter Windfeldt.

arlington-research-kN_kViDchA0-unsplash-scaled-aspect-ratio-9-16
arlington-research-kN_kViDchA0-unsplash

-Samfunnsvitere sitter på kompetanse som vil bli stadig viktigere i årene som kommer, mener regionsdirektør for Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg i nord. Foto: Arlington Research/Unsplash

Bedrift i vekst

En bedrift som nettopp kan bekrefte NHOs virkelighetsbeskrivelse er det nordnorske mediebyrået Nettrakett. De er et digitalt byrå som tilbyr hele spekteret av tjenester innen markedsføring. Solfrid Kallbekken, merkevarestrateg i Nettrakett, understreker hvor åpen tilnærming de har til rekruttering.

– Våre fageksperter har spisskompetanse innen alt fra strategi og merkevarebygging, til web, nettbutikk, tekst, foto, video, grafisk design og digital markedsføring – vår tilnærming til rekruttering er derfor i utgangspunktet bred, sier hun.

I tillegg til å besitte nyttig kompetanse isolert sett, er byrået opptatt av å rekruttere medarbeidere som ser sammenhenger på tvers av ulike fagfelt, som er nysgjerrige og nytenkende, og som i tillegg har genuin interesse for å lære mer. Her mener hun samfunnsvitere er en spesielt interessant gruppe.

 

portrett_Solfrid_Nettrakett_500x500-1-aspect-ratio-9-16
portrett_Solfrid_Nettrakett_500x500

Solfrid Kallbekken, merkevarestrateg i Nettrakett, understreker hvor åpen tilnærming de har til rekruttering. Foto: Nettrakett

Samfunnsvitere trengs!

– Er du en samfunnsviter som er god på å se sammenhenger og utviklingstrekk i samfunnet, både på makro- og mikronivå? Besitter du i tillegg litt digitale ferdigheter? Da kan du være av stor interesse for Nettrakett, understreker Kallbekken.

Nøkkelen er ifølge henne å vise genuin interesse for fagfeltet sitt, i tillegg til å klare og vise hvordan din kompetanse og ditt engasjement kan være til nytte for byrået og dets kunder.

– Mitt beste råd er at du byr på deg selv, er frempå, viser engasjement og inviterer deg selv på en kopp kaffe. Det er sånne folk vi liker, avslutter merkevarestrategen i Nettrakett.