fbpx
Nyheter

Heltidsfella

For å sikre et trygt arbeidsliv med heltidsstillinger som hovedregel, har regjeringen fremmet flere lovforslag for å styrke retten til heltid, men Høyre er skeptiske.

Det var Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen som i juni la frem lovforslagene for Stortinget. Målet er å få flere som jobber deltid over i heltidsstillinger.

I lovproposisjonen foreslås det å fastsette en normgivende bestemmelse om at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid, og at behov for deltidsansettelse skal dokumenteres av arbeidsgiver og drøftes med tillitsvalgte. Arbeids- og inkluderingsministeren uttalte at endringene særlig vil komme bedrifter som mangler kvalifisert arbeidskraft til gode. Samtidig skal ikke forslaget stenge for muligheten for deltidsarbeid.

– Selv om heltidskultur er viktig, er det også viktig at man beholder muligheten for deltid for dem som av ulike årsaker ikke kan arbeide heltid, uttalte Mjøs Persen.

Muligheten for deltid er en viktig forutsetning for et inkluderende arbeidsliv. Et klart flertall, omkring 80 prosent, av de som jobber deltid i dag, gjør dette frivilling. Det behøver ikke være et problem i seg selv. Snarere tvert imot. Blir deltidsstillingene færre er bekymringen at det kan bidra til å dytte bort de som står med én fot innenfor arbeidslivet.

Nettopp dette bekymrer Anna Molberg, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for Høyre. Hun er skeptisk til regjeringens innstramminger i arbeidsmiljøloven.

– Mange ønsker å jobbe redusert av ulike grunner, kanskje fordi man har flere arbeidsgivere for å tilegne seg mer erfaring, kanskje av familiære årsaker. Reglene må være litt fleksible i verdens beste arbeidsmarked, sier Molberg.

Anna.-foto-Hoyre-aspect-ratio-9-16
Portrettbilde

Anna Molberg, sitter i arbeids- og sosialkomiteen for Høyre og er skeptisk til regjeringens innstramminger i arbeidsmiljøloven. Foto: Høyre

Molberg påpeker at intensjon med forsalget er god, men er usikker på om regjeringens forslag vil føre til flere heltidsstillinger.

– Utfordringen er jo at det alltid vil være behov for noe deltid, særlig i yrker der helger må dekkes eller fordi noen arbeidstakere frivillig vil jobbe redusert. Da hjelper det ikke å utlyse en heltidsstilling, fordi du har fremdeles reststillinger som ikke er besatt, understreker representanten fra Høyre.

brad-neathery-nPy0X4xew60-unsplash-scaled-aspect-ratio-9-16
En klokke festet på hånden

For å sikre et trygt arbeidsliv med heltidsstillinger som hovedregel, har regjeringen fremmet flere lovforslag for å styrke retten til heltid. Foto: Brad Neathery/unsplash

Mistillit til arbeidsgivere

I dag har deltidsansatte rett til økt stillingsprosent dersom de over en periode har jobbet flere timer enn det som står i deres kontrakt. Det nye i regjeringens forslag er å også legge opp til at deltidsansatte skal få fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiveren leier inn nye arbeidstakere. Deltidsansatte skal i tillegg få fortrinnsrett til ekstravakter.

Molberg er skeptisk til at de nye reglene vil gjøre det enklere for bedriftene å skaffe kvalifisert arbeidskraft. I stedet frykter hun at strenge heltidsregler og forbud mot innleie fra bemanningsbyråer, bare vil føre til økt bruk av overtid på eksisterende ansatte. Hun mener det også kan føre til flere permitteringer av faste ansatte i roligere perioder, og at det ikke nødvendigvis blir mindre stillingsbrøker av at man pålegges å utlyse heltid.

– Hvis behovet er 120 prosent, blir det altså ikke to 60 prosentstillinger, men en 100 prosent og en 20 prosent. Deltid vil med andre ord alltid være et behov. Arbeidsgiver bør få kunne styre dette i stor grad selv etter behov og tilgang på arbeidskraft, understreker Molberg fra Høyre, før hun avslutter:

– Jeg opplever at regjeringen som utgangspunkt har et negativt syn på arbeidslivet i Norge, og det at det finnes noen useriøse aktører bidrar til at det vedtas politikk som ødelegger for resten.