fbpx
Nyheter

– Ekstra viktig for småbarnsforeldre i jobb

Ansatte som forteller at de sjelden er utslitt etter arbeid, og sjelden opplever at de stresser i jobben, har én ting felles, viser forskning.

– For å lykkes med å forene jobb og familieliv, må man finne en løsning som vil gjøre det enklere å organisere arbeidslivet og privatlivet på en måte som er bærekraftig over tid, sier professor i psykologi, Frode Thuen.

Et viktig stikkord her viser seg å være «fleksibilitet».

Frode-Thuen-Foto-Hogskulen-pa-Vestlandet-scaled-aspect-ratio-9-16
Portrettbilde av Frode Thuen

PSYKOLOG: Frode Thuen, professor ved Høgskulen på Vestlandet. Foto: Høgskulen på Vestlandet

Bedre jobb-hjem-balanse

– Det er flere typer jobber, særlig en del lederstillinger og det å drive egen virksomhet, som er vanskelig å forene med et aktivt familieliv. En jobb som innebærer mye reising, kan også gå utover familien, sier Thuen.

– I den forstand kan det bli mye konflikter og krangling om tilstedeværelse og fravær, eller om deltakelse i og ansvar for hus og hjem, legger han til.

Noe som kan være med på å forebygge slike stress-situasjoner, er fleksibilitet i jobben, særlig i henhold til arbeidstid, mener Thuen.

Flere ferske forskningsstudier tyder på det samme:

Ansatte som har høy grad av fleksibilitet er sjeldnere utslitt etter jobb og de opplever sjeldnere at de har stressende arbeid, sammenlignet med dem med noe eller lite fleksibilitet, ifølge Arbeidslivsbarometeret 2022.

De samme trekkene sees for jobb-hjem-balanse, hvor ansatte har bedre jobb-hjem-balanse jo høyere grad av fleksibilitet de har.

Fleksibilitet på jobb handler for eksempel om muligheten til selv å bestemme når, hvor, hvor lenge og hvordan man utfører arbeidet; et gode som ser ut til å ha svært positiv effekt på ansattes helse og trivsel.

Fakta: Får bestemme selv

 • Ifølge Jabra Hybrid Ways of Working ønsker arbeidstagere å ha mer kontroll over når og hvor de selv jobber, og at dette har en positiv innvirkning både i jobb- og privatliv.
 • Jabra har intervjuet 5000 fagarbeidere i fem land, 73 prosent forteller at de har full fleksibilitet i jobben sin, og at de selv får bestemme hvor de vil jobbe fra, og når de ønsker å være fysisk til stede på kontoret.
 • Studien viser at jo mer fleksibel arbeidsordning ansatte har, jo mer positiv innvirkning har det på følelsen av tilhørighet, produktivitet, tillit til ledere, balanse mellom arbeid og privatliv og mentalt velvære.

 

– Mer tid med barna

At fleksibilitet kan føre til mindre stress i hverdagen er noe som også kommer frem i forskningsprosjektet Flex-IT – en kvalitativ og kvantitativ studie av teknologibruk på tvers av jobb og hjem, ifølge Tanja Haraldsdottir Nordberg, forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet.

Tanja-Nordberg-Foto-OsloMet-aspect-ratio-9-16
Portrettbilde av Tanja Nordberg

FORSKER: Tanja Haraldsdottir Nordberg, forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet. Foto: OsloMet

Gjennom forskningen har Nordberg intervjuet mange arbeidstakere om fleksible arbeidsformer, og sett nærmere på hvilke muligheter og utfordringer arbeidsformer som fjern- og hjemmekontor fører til.

– Vi ser at fleksibilitet i jobb er ekstra viktig for småbarnsforeldre for å få hverdagen til å gå opp, sier Nordberg.

Et overordnet inntrykk er at foreldre utnytter fleksibiliteten i jobben for å få tid med barna sine, opplyser forskeren.

– Fleksibiliteten gjør at foreldrene kan både yte godt i krevende jobber og være mer sammen med barna, sier hun.

– Noen av informantene i studien forteller også at det er fint å ha mulighet til å ta møter mens man er ute og går eller er på reise, legger Nordberg til.

Fakta: Hjemmekontor og annet fjernarbeid

 • 50 prosent av norske arbeidstakere jobbe hjemmefra.
 • Av disse er det 53 prosent som minst ukentlig jobber hjemmefra hele dagen.
 • De fleste gjør det flere dager i uken, selv etter at hjemmekontorpåbudet under pandemien ble opphevet.
 • Andelen av arbeidstiden som jobbes hjemmefra har sunket fra 59 prosent i 2021 til 37 prosent i 2022.
 • 18 prosent av arbeidstakerne med hjemmekontor har skriftlig avtale med arbeidsgiver om dette i 2022. Det er dobbelt så mange som i 2021.
 • Både i 2021 og 2022 er det omtrent sju av ti av arbeidstakere med noe hjemmekontor som ønsker å jobbe hjemmefra minst en dag i uken.
 • De færreste ønsker å jobbe hjemmefra hver dag.

Arbeidsforskningsinstituttet AFI og Handelshøyskolen ved OsloMet.

 

Uklare grenser

I studien finner Nordberg og hennes kollegaer samtidig at enkelte arbeidstakere møter på flere utfordringer når arbeidsplassen flyttes hjem.

– Flere forteller at de opplever uklare grenser mellom jobb og fritid, at man er mer tilgjengelig gjennom hele døgnet, og slik flyter jobb og hjem mer over i hverandre, sier hun.

Også psykolog Thuen forteller at både fordeler og ulemper har gjort seg gjeldende som følge av økt bruk av hjemmekontor gjennom pandemiperioden.

– Vi ser at det for enkelte har ført til større belastninger på samlivet og familielivet, mens for andre har pandemien med mye bruk av hjemmekontor bidratt til mindre stress og mer ro i hjemmet. Disse to gruppene har antakelig oppveiet hverandre, for pandemien har hatt liten effekt på separasjons- og skilsmissetallene, opplyser han.

Parisa Saleh, familieterapeut ved Bergen Familieterapi, er enig.

Paris-Saleh-Foto-Privat-aspect-ratio-9-16
Paris Saleh Foto Privat

FAMILIETERAPEUT: Parisa Saleh ved Bergen Familieterapi. Foto: Privat

– Jeg har møtt par som synes at det har vært helt fantastisk å få mer tid sammen når man har jobbet hjemmefra, mens andre har følt at det har vært utfordrende å skulle ha på seg så mange hatter hjemme på én og samme tid, sier Saleh.

Prioritering og kommunikasjon

Fleksibilitet eller ikke, for at jobb og familieliv skal kunne gå sammen på en sunn måte, er det viktig å unngå å «strekke strikken stadig lengre», mener Thuen.

God kommunikasjon med partner og resten av familien er første bud, understreker Saleh:

– Snakk sammen om forventningene dere har til hverandre, for det kan være ulike behov innad i familien. Om man vet at man kommer til å ha det hektisk på jobb i en periode fremover, så informer familien om dette og la de vite at dette er tidsbegrenset. Gå gjennom kalenderen og se på når dere får plottet inn tid sammen med familien, råder hun.

Saleh og Thuen har også følgende nøkkeltips:

 • Anerkjenn og aksepter at man faktisk trenger å prioritere familieliv selv når jobben er travel.
 • Prøv å identifisere og styre unna unødige tidstyver både på jobb og hjemme.
 • Bli enige om noen gode familieritualer som man kan gjøre sammen som familie.
 • Forsøk å være like mentalt til stede hjemme som man typisk er på jobb.
 • Minn deg selv på at det er i de små øyeblikkene i hverdagen at familielivet skjer. Les en bok med barna når anledningen byr seg, ta en kopp te med partneren når barna er lagt og snakk om hvordan dagen har vært.