fbpx
Trond Tyse og Rita Helen Brandvik

Satser på de erfarne arbeidstakerne

Hvordan kan vi sørge for at friske seniorer og pensjonister som ønsker å jobbe får brukt sin kunnskap og erfaring i arbeidslivet? Bemanningsbyrået Gammel Nok mener de har funnet en løsning på dette.

Det norske arbeidsmarkedet trenger alle som kan, og er friske nok, til å jobbe i tiden fremover. Samtidig blir befolkningen eldre, og det blir færre yrkesaktive per pensjonist. Mange bransjer vil derfor slite med å få tak i nok folk.

Landets befolkning blir ikke bare eldre, de holder seg også friskere. Kan friske seniorer og pensjonister bidra til å løse arbeidslivsfloken?

– Absolutt. Arbeidslivet trenger folk, og vi har rett og slett ikke råd til å ikke utnytte den ressursen seniorene er, mener Trond Torvanger Dybvik, CFO i det spesialiserte bemanningsbyrået Gammel Nok.

– Arbeidslivet trenger folk, og vi har rett og slett ikke råd til å ikke utnytte den ressursen seniorene er.

Satser på erfarne seniorer

Gammel Nok er en sosial entreprenør som henvender seg til seniorer (50+) og pensjonister som ønsker å jobbe. De formidler ikke faste stillinger, men deltidsstillinger, vikariater og innleiestillinger til virksomheter. Noen av arbeidstakerne ønsker kun deltidsoppdrag, mens andre opplever at de ikke får fast jobb, og synes det er bedre å være leid ut på fleksible oppdrag enn å ikke jobbe i det hele tatt.

Gammel Nok ble etablert i 2012, da grunnlegger Truls Nordby Johansen så hvor krevende det var for hans far å miste jobben før pensjonsalder. Tre år senere vant bedriften Ferds pris som årets sosiale entreprenør. I dag står Ferd, Diakonhjemmet og Credogruppen på eiersiden, og kunder og samarbeidspartnere inkluderer blant annet Flytoget og Asker kommune. Bemanningsbyrået leverer arbeidskraft til en rekke områder, inkludert service, enkle tjenester og helse/omsorg.

Trond Torvanger Dybvik

Trond Torvanger Dybvik er CFO i det spesialiserte bemanningsbyrået Gammel Nok. Foto: Lise Torvanger Dybvik

Felles for Gammel Noks kunder og samarbeidspartnere er at de ser verdien i å ansette voksne, erfarne og trygge medarbeidere. Det er nemlig ingen tvil om at aldersdiskriminering av kandidater over 50 er en del av arbeidslivet:

– Jeg ble sjokkert første gang jeg opplevde å bli utsatt for aldersdiskriminering, forteller Ingrid Strümke.

Hun er forfatter av boken Endelig gammel og aktiv i det offentlige ordskiftet om seniorer og diskriminering.

Hun mener at sluttpakker som tilbys eldre arbeidstakere insinuerer at de er mindre attraktive, og at pensjonistlønninger som tilbyr lavere lønn for pensjonister er en uting.

Også at pensjonister stadig blir bedt om å stille med gratisarbeid i frivilligheten stiller hun seg skeptisk til.

– Særlig at man ber kvinner, som ofte er minstepensjonister, om å bidra, skulle jeg gjerne hatt en slutt på, sier hun. Jeg syns ikke det er rart at de ikke gidder å jobbe hvis de ikke får betalt med tanke på at minstepensjonen ligger under fattigdomsgrensen.

Strümke ønsker et samfunn der seniorer er bedre representert. Hun mener at seniorene må slutte å la seg skubbe ut på sidelinjen og heller ta mer plass: i politikk, i samfunnsdebatter og i arbeidslivet.

Ingrid Strümke

Ingrid Strümke har skrevet boken "Endelig gammel" og er aktiv i det offentlige ordskiftet om seniorer og diskriminering. Foto: Mona Hauglid

Seniorer ønsker å jobbe

Og kanskje er det nettopp det Gammel Nok bidrar til: å gi seniorer mer plass i arbeidslivet?

– Vår erfaring er at seniorer ønsker å jobbe, forteller Dybvik. Våre jobbsøkere ønsker å være til nytte, samt lære, utvikle seg og delta i et sosialt fellesskap.

Han legger til at det er viktig for mange av arbeidstakerne deres å kunne jobbe fleksibelt. Denne fleksibiliteten er også verdt en hel del for en oppdragsgiver, sier han. Gammel Noks mannskap som jobber med Flytoget bemanner for eksempel vakter både innenfor og utenom ordinær arbeidstid, og responderer på uforutsette problemer som for eksempel snømåking.

Også Strümke mener at fleksibilitet er viktig for at seniorer og pensjonister skal kunne jobbe lengre, men hun ser ting fra et litt annet perspektiv:

– Vi må i høyere grad ta innover oss hvordan livet er for seniorer, sier hun. Ting tar kanskje mer tid, og man sover kanskje dårligere enn før – dermed må arbeidsdagen starte senere og være mer fleksibel.

Dybvik er overbevist om at ikke bare fleksibilitet, men også det sosiale fellesskapet trekker kandidater til bemanningsbyrået Gammel Nok. Dette er nemlig litt mer enn en jobb å gå til: det er også en mulighet til fortsatt å være del av en kollegagjeng som treffes for en kaffe på kontoret ukentlig.

– Vi må i høyere grad ta innover oss hvordan livet er for seniorer. Ting tar kanskje mer tid, og man sover kanskje dårligere enn før – dermed må arbeidsdagen starte senere og være mer fleksibel.

Fra flykaptein til kundeveileder på Flytoget

Stein Gilhuus fikk en mer meningsfylt hverdag som pensjonist etter at han meldte sin interesse for å arbeide via Gammel Nok i 2023. Han hadde nylig gått av med pensjon etter en lang karriere som flykaptein i SAS.

– Jeg ville helst fortsette å fly, men det var ikke mulig siden jeg hadde nådd aldersgrensen for piloter. Nå jobber jeg sammen med 20 andre pensjonister som vertskap for Flytoget, formidlet gjennom Gammel Nok.

Trond Tyse og Rita Helen Brandvik

Trond Tyse og Rita Helen Brandvik er i likhet med Stein Gilhuus vertskap for Flytoget gjennom Gammel Nok. Foto: Siv Grøttumsbråten

Gilhuus forteller at han ikke var klar for en 100 prosent pensjonisttilværelse da han gikk av med pensjon. Han liker å ha et fast holdepunkt et par dager i uka, samtidig som denne jobben ikke krever at han tar like mye ansvar eller like store og viktige avgjørelser som før. Det synes han er fint, og det gjør det dessuten lett å kombinere jobb med andre ting han ønsker å bruke tid på. Han opplever jobben hos Flytoget som nyttig og meningsfylt, og ikke minst sosial:

– Her har jeg kolleger som har jobbet i skolen, bank, finans og som ingeniører. Jeg utvider nettverket og lærer nye ting. Samtidig er det jo inspirerende å se spreke folk oppi 70-åra løpe rundt.

Gilhuus opplever Gammel Nok som en svært positiv aktør i arbeidslivet. Bedriften legger til rette for en aktiv pensjonisttilværelse, beriker hverdagen, og gir folk mulighet til å jobbe og holde seg friske lengre, avslutter han.