fbpx
Samfunnsviterne mener

UiO viser vei

Samfunnsviterne er opptatt av økt arbeidslivsrelevans gjennom studiene, og mener at UiO ved å tilby egne karriereemner fra høsten tar et stort og viktig skritt i riktig retning.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo vil fra høsten 2022 tilby egne karriereemner. Gjennom seks ulike emner, ett for hvert semester av bachelorgraden, ønsker fakultetet å bidra til at studentene blir kjent med mulighetene sine og bygger karriere under hele studieløpet. Som UiO skriver på egne nettsider: «Ved hjelp av små grep fordelt utover hele studieløpet vil du få med deg noen gode verktøy, finne ut hva du skal bruke utdannelsen din til og bli enda tryggere på veien dit».

Samfunnsviterne er opptatt av økt arbeidslivsrelevans gjennom studiene og mener at UiO ved å opprette disse emnene, tar et stort og viktig skritt i riktig retning. Vi vet at overgangen fra studier til jobb kan være lang og unødvendig tung for mange samfunnsvitere. De har ofte hatt lite kontakt med arbeidslivet underveis i studiene, tenker for snevert og tradisjonelt om egne karrieremuligheter, og sliter med å oversette kompetansen sin til et språk arbeidsgivere forstår. En emnerekke som bidrar til bevisstgjøring knyttet til egen kompetanse gjennom hele studieløpet kan derfor være et viktig ledd på veien til en bedre overgang mellom studier og jobb.

Det er ikke uvanlig at samfunnsvitere på lavere grad har perioder hvor de er usikre på studievalget sitt. Den brede innføringen man får innledningsvis i et studieløp, kombinert med mange obligatoriske emner og færre muligheter til fordypning tidlig i studieløpet, gjør at mange opplever at faget ikke er det de hadde sett for seg. Undervisningsformen er annerledes enn den de kjenner fra videregående og mange er også usikre på hva de kan bruke utdanningen til på sikt. Karrierelæring gjennom hele studieløpet gir studentene de verktøyene de trenger for å håndtere denne usikkerheten og stå tryggere i sine valg – enten valget er å avslutte eller fortsette studiene.

«Studentlivet er mer enn bare fag» er tittelen på et av emnene som tilbys. Som student har du en rekke muligheter for kontakt med arbeidslivet, som f.eks. oppgavesamarbeid, verv i studentforeninger og praksis. Mange studenter er ikke klar over hvilke muligheter som finnes, de har forståelig nok mest fokus på faget sitt og trenger å bli bevisstgjort hvilken betydning erfaring utenom studiene har for karriereutviklingen deres. Relevant erfaring, nettverk og bransjekunnskap er gull verdt i overgangen fra studier til jobb. Jobbsøkerprosessen handler ikke bare om de «tekniske» tingene som cv, søknad og intervju, men også om formidling av kompetanse, innsikt i arbeidsgivers behov og trygghet på hvem du er som arbeidstaker og kollega. Relevant erfaring underveis i studiene bidrar til kunnskap og bevisstgjøring på disse områdene.

De seks emnene Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO tilbyr er ikke studiepoenggivende, men Samfunnsviterne håper likevel studentene kjenner sin besøkelsestid og benytter seg av muligheten. En liten innsats hvert semester er bedre enn det skippertaket som ellers venter dersom du utsetter alle spørsmål om jobbmuligheter til du er ferdig utdannet.