fbpx
Samfunnsviterne mener

Skuffende at studiestøtten ikke økes!

Budsjettet som Støre-regjeringen presenterte tidligere i november, inneholdt ingen økning av studiestøtten.

Etter enigheten med SV i budsjettforhandlingene er det nå klart at studiestøtten forblir uendret. Dette er et brudd med signalene fra valgkampen der studiestøtten ble trukket frem som avgjørende både for å gi flere en reell sjanse til å studere på fulltid, samt som tiltak for å motvirke forskjeller. Dagens studiestøtte er nemlig så lav at flertallet er avhengig av å jobbe ved siden av studiene, eller få hjelp hjemmefra. Dette forsterker ulikhetene i samfunnet og betyr i praksis at ikke alle har like muligheter til å ta utdanning.

Noen lyspunkter

Et lyspunkt i budsjettenigheten er at studiestøtten til studenter med barn økes. Det er også positivt at bevillingene til studentboliger styrkes. Dette er likevel ikke tiltak som kommer alle studenter til gode.

Studentorganisasjonene har i lang tid krevd at studiestøtten økes til 1,5 G, som tilsvarer rundt 160.000 kroner årlig, mot 126 000 kroner i dag. Dette er et krav Samfunnsviterne har støttet. Selv om støtten ikke ble økt i år, mener Samfunnsviterne at målet om en økning til 1,5G i løpet av de nærmeste årene må ligge fast.

Om regjeringen mener alvor med ambisjonen om faktiske fulltidsstudenter må studiestøtten økes kraftig!