fbpx
Samfunnsviterne mener

Magasinet Samfunnsviteren blir Tendens

De fleste endringer tar det tid å bli vant til, og det ligger i vår natur å være litt skeptiske til forandringer. Særlig hvis det er noe vi setter pris på eller synes er verdifullt.

Magasinet Samfunnsviteren har vært et magasin for Samfunnsviternes medlemmer siden fagforeningen ble stiftet i 1994. Den første store endringen kom i 2017 da magasinet tok steget helt ut på digitale flater, og vi sluttet å produsere papirutgaven.

 

En viktig stemme

Samfunnsviteren har vært et forum hvor vi har presentert nyheter, interessante saker og synspunkter for medlemmene våre. Magasinet har hatt og har fortsatt en viktig rolle og stemme som plattform for innsikt og debatt rundt viktige temaer. Noen ganger er det likevel nødvendig å ta sjansen på å tenke nytt. Redaksjonsrådet ønsket å se på magasinet med et kritisk blikk for å utvikle og oppdatere det redaksjonelle produktet. Det legges ned mye ressurser i å levere godt redaksjonelt innhold, og det er viktig at det blir presentert for leserne på en best mulig måte.

 

Magasinet har hatt og har fortsatt en viktig rolle og stemme som plattform for innsikt og debatt rundt viktige temaer.

Egen identitet

Når magasinet Samfunnsviteren nå skifter navn til Tendens, er det siste steg i en prosess for å gjøre magasinet vårt enda bedre. Det er flere grunner til dette skiftet, men den viktigste er at vi ønsker å gi magasinet vårt en større grad av egen identitet. Tendens er også et navn som i større grad reflekterer det redaksjonelle innholdet i magasinet. Underveis i utviklingen har vi lyttet til leserne og medlemmene, og redaksjonsrådet har vært involvert i arbeidet med det vi liker å tenke på som et nytt magasin. Helt nytt er det ikke, det meste av innholdet har det samme fokuset som før, men vi har forsøkt å justere det redaksjonelle siktet enda mer presist.

 

Vi ønsker å gi leserne av Tendens innhold av høy kvalitet, presentert på en måte som gjør det inspirerende å lese. Det vi skriver om i Tendens tror vi kan appellere også til lesere utenfor medlemmene i Samfunnsviterne. Vi tror det nye navnet kan åpne for flere som er interessert i hvordan samfunnet og arbeidslivet utvikler seg og hva det påvirkes av i framtida. Tendens skal handle om denne utviklingen, og være en tydelig og engasjerende plattform for kunnskap og innsikt. I tillegg skal Tendens åpne opp for nye stemmer i spaltene, både samfunnsvitere og andre.

God lesning!