fbpx
Samfunnsviterne mener

Kampen mot ensomhet

Ensomhet er en av vår tids store samfunnsutfordringer, og en stadig større andel av oss lever alene med begrenset kontakt med familie og venner i det daglige. Pandemien har forsterket disse tendensene.

En fersk undersøkelse utført av Opinion (2021) for Røde kors viste at fire av ti føler seg ensomme som følge av pandemien. Tallene er markant høyere enn da tilsvarende undersøkelser ble gjennomført i 2020. Resultatene viser at ensomhet forekommer i alle aldersgrupper, men er spesielt framtredende hos de yngre, blant de som bor alene og de med innvandrerbakgrunn. Funnene bekreftes også i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT-undersøkelsen), som ble gjennomført i mars 2021 og som viser at forekomsten av ensomhet og utfordringer knyttet til psykisk helse blant studenter har økt i kjølvannet av pandemien.

Heldigvis finnes prosjekter som Skravlekopp som tar tak i dette. Skravlekopp går ut på at en grønn «Skravlekopp» plasseres ut på kafèer som er samarbeidspartnere i prosjektet. Ved å velge en grønn skravlekopp så sender du et viktig signal til de andre på kafèen om at du ønsker å «skravle» med noen. Noe så enkelt som å senke terskelen for å ta kontakt og faktisk få folk til å snakke sammen, kan bety mye for den som kjenner seg ensom.

En jente som ser utover den trafikkerte veien

En fersk undersøkelse utført av Opinion (2021) for Røde kors viste at fire av ti føler seg ensomme som følge av pandemien.

Samfunnsviterne ønsker å bidra i kampen mot det voksende utenforskapet i samfunnet. I et år der vi oppfordres til å holde avstand er det viktig å minne om at dette ikke betyr at vi ikke skal holde kontakten, snakke med folk, eller bare gi et smil. Kanskje er det så enkelt som å invitere andre til å ta en kopp kaffe. Er du en skravlekopp eller kjenner noen som bør skravle?