fbpx
Samfunnsviterne mener

Et opprør uten lederskap

Den sosiale misnøyen vokser mange steder i verden. Hvordan drive politikk i misnøyens tid når de misfornøyde ikke har en leder?

Artikkelen «Politikk i misnøyens tid» tegner et dystert bilde av den politiske situasjonen i Italia. Dette er ikke noe nytt, og vi har sett lignende tendenser i Frankrike, der de gule vestene har demonstrert i lang tid. Protestene i kjølvannet av pandemien har likevel vært kraftigere og mer retningsløse enn tidligere. Følelsen av avmakt er overhengende, og i flere land har fagforeningene mistet sin betydning som en stabiliserende faktor. Organiseringsgraden er lav, og folk på bunn av samfunnet har ingen steder å kanalisere sin misnøye.

Vi er heldigvis langt unna italiensk tilstander i Norge. Pandemien viste oss tvert imot et land der befolkningen stort sett sluttet opp om smittevernstiltak, og der vaksineandelen er blant de høyeste i verden. Alt dette tyder på stor grad av tillit mellom befolkningen og myndighetene. I tillegg kommer Norge også helt i toppen når man sammenlikner tillitsnivået mellom land.

Tillit kan imidlertid aldri tas for gitt, og det er noen mørke skyer i horisonten også hos oss. Økende forskjeller, stadig flere som faller ut av studier og arbeidsliv, og en lavere organiseringsgrad er bekymringsfulle tendenser også i Norge. Det er avgjørende at folk har en reell følelse av å være en del av et fellesskap. En høy fagforeningsandel og små forskjeller er derfor avgjørende for at Norge også i fremtiden skal kunne være et tillitssamfunn.