fbpx
Nyheter

Kutt i forskning og innovasjon i nytt budsjettforslag

Regjeringen foreslår å kutte i støtten til regionale forskningsfond, og avvikle fondsregion Oslo. Er mindre støtte til forskning og innovasjon et kortsiktig grep?

Stor etterspørsel

Til neste års statsbudsjett foreslår regjeringen et kraftig kutt til de regionale forskningsfondene, for andre år på rad. Ekstra kutt foreslås å ramme regionene Trøndelag, Vestland og Viken. Det  foreslås også kutt i all støtte til fondsregion Oslo. Dette vil i praksis bety at Oslo avvikles som fondsregion, og vil kunne stå uten et tilbud som resten av landet har.

RFF Oslo er Oslo kommunes eget regionale forskningsfond, og har satsingsområder innen forskningsstøttet innovasjon for offentlig sektor og næringsutvikling. Det har vært stor etterspørsel etter fondets midler, noe som har resultert i at RFF Oslo hadde høyest avslagsprosent på søknader i 2021.

Dette åpner for at bevilgningen kanskje heller skulle vært økt. I tillegg fyller RFF Oslo en nisje for finansiering, siden de finansierer mange prosjekter for små bedrifter i en tidlig fase. Disse bedriftene har ikke nødvendigvis økonomi eller kapasitet til større og mer omfattende prosjekter, som kreves for bevilgning fra blant annet Forskningsrådet. Likevel er dette bedrifter som utvikler morgendagens løsninger og arbeidsplasser, og denne nyskapingen vil svekkes dersom fondet avvikles.

Dette skaper bekymring i de innovative forskningsmiljøene. Hva skal vi leve av i fremtiden, om vi ikke gir støtte til de innovative prosjektene?

Støtte til kampen mot kreft

En av bedriftene som har mottatt støtte fra RFF Oslo er Pioneer Research, som i år fikk bevilgning til utvikling av ny teknologi som kan brukes i behandling mot blant annet resistent og uhelbredelig kreft.

Marie Rogne er forsker og grunnlegger av Pioneer Research. Hun forteller at denne støtten har vært av stor betydning for selskapet.

-For bedrifter innen Lifescience-disiplinen som Pioneer Research, er veien til verdiskapning svært tid- og resurskrevende. Det krever godt samarbeid med forsknings- og utviklingsinstitusjoner og da er RFF-ordningen et særs viktig offentlig initiativ, sier hun.

Marie-Rogne-aspect-ratio-9-16
Portrettbilde av Marie Rogne

Marie Rogne er forsker og grunnlegger av Pioneer Research, som har hatt god hjelp av midler fra RFF Oslo. Foto: Kristin Opdan

Hun trekker også fram at ordningen ruster bedriften for videre forskningssamarbeid med universitetene, gjennom nasjonale innovasjonsmidler lyst ut fra Forskningsrådet.

-Dette krever et større forskningsgrunnlag og mer omfattende samarbeid med universitetsmiljøene enn mange bedrifter har ved oppstart. RFF-initiativet er derfor svært viktig i oppstartsfasen av samarbeidet, forklarer hun.

Rogne har forståelse for at man er nødt til å foreta kutt jevnt over hvis man skal redusere et budsjett, selv om man kan være uenige i prioriteringen om å kutte i fremtidig verdiskapning. Samtidig påpeker hun at dette er svært uheldig for innovasjonsmiljøet i Oslo og det sentrale Østlandet, og savner gode begrunnelser for hvorfor kuttene rammer såpass skjevt.

-Det som overrasker meg mest i forslaget til kutt i statsbudsjettet for neste år er at ett fylke, Oslo, blir ekskludert fra en landsdekkende regional ordning, mens de resterende fylkene består med redusert bevilgning.

-På hvilket grunnlag man kan hevde at ordningen er mindre viktig i Oslo, det fremstår for meg veldig uklart, undrer Rogne.

shutterstock_304845530-scaled-aspect-ratio-9-16
Et forstørrelsesglass som ligger over flere ark med grafer, tabeller og resultater.

BEKYMRET: Det er bekymring i de innovative forskningsmiljøene. Hva skal vi leve av i fremtiden, om vi ikke gir støtte til de innovative prosjektene? Foto: Shutterstock/Valerii Evlakhov

Økende omstillingsbehov

Gro Warholm er kommunikasjonsrådgiver i Innovasjon Norge, og ser et økende omstillingsbehov i norsk næringsliv. Færre midler kommer derfor på et uheldig tidspunkt.

-I omstillingen trenger vi flere gode gründere, flere vekstselskaper og flere innovative næringsmiljøer, forklarer hun.

Gro-Warholm748-scaled-aspect-ratio-9-16
Portrettbilde av Gro Warholm

Gro Warholm er kommunikasjonsrådgiver i Innovasjon Norge. Hun mener det er uheldig at det kuttes i midler til forskning og innovasjon. Foto: Innovasjon Norge

Innovasjon Norges bevilgninger er også blant dem som foreslås kuttet. Både disse og kuttene i bevilgningene til regionale forskningsfond er ikke vedtatt av Stortinget, og Warholm understreker at vi enda ikke vet utfallet. Men at regjeringen foreslår dette, er hun negativt innstilt til.

-Vi mener at det er uheldig at det kuttes i midler til forskning og innovasjon i næringslivet, avslutter Warholm.