fbpx
Nyheter

Bærekraftige boligtapere?

Stadig flere unge voksne velger alternative boformer, som blant annet minihus. Er alternative boformer en frihet, eller er unge nødt til å tenke annerledes for å få råd til å bo?

Kommunikasjonsrådgiver i DNB, Vidar Korsberg Dalsbø, håndterer saker som dreier seg om eiendom. Han mener at en mulig fellesnevner for dem som henvender seg til DNB om denne typen boformer er unge mennesker som sliter med å komme inn på boligmarkedet, og som kanskje også er over gjennomsnittet interessert i bærekraftige løsninger.

Dalsbø tror at alternative boformer er en billigere inngang til boligmarkedet i et ellers ugjestmildt boligmarked. Samtidig er han skeptisk til dette som en langtidsinvestering. Han trekker spesielt fram usikkerheten rundt annenhåndsverdien til minihus og andre typer alternative boliger.

– Jeg vil si det er en betydelig risiko for at minihuset taper seg i verdi, mens for eksempel det vanlige boligmarkedet stiger. Da er kanskje ikke inngangsbilletten så billig likevel den dagen du selger? spør han undrende.

Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB

Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB. Foto: Mellingsater/Larsen

Trend eller nisje?

På spørsmål om DNB har merket en økt pågang av henvendelser eller spørsmål om finansiering av minihus, svarer Dalsbø at etterspørselen er lav. Han tror det vil ta tid før denne typen boformer blir en betydelig del av boligmarkedet, og at dette er noe som først og fremst drives fram av entusiaster. Han sier fenomenet trolig har fått mer oppmerksomhet i media enn det antall bygde hus skulle tilsi.

– Satt litt på spissen, så har vel de fleste som har bygget seg minihus fått et avisoppslag i lokalavisa, sier han.

Er dette en nisje som drives fram av et utfordrende boligmarked, eller er det styrt av enkeltmenneskers egeninteresse for å bo alternativt? At medieinteressen er der, kan tyde på at dette er en trend som kan komme til å bre om seg ytterligere i framtiden. Kanskje er det nettopp inspirerende innlegg i sosiale medier og oppslag i lokalavisen som gjør at flere tar steget ut og velger en annerledes boform.

Per nå må kjøpere av minihus som ønsker hjelp til finansiering ta opp et carvanlån, men kanskje vil det komme en annen og mer tilpasset type løsning i framtiden?

– Myndighetene har jobbet med løsninger for dette, slik at bankene kan lage produkter som er bedre tilpasset, opplyser Dalsbø.

Dalsbø syns det er vanskelig å spå hva som vil skje videre med minihus og andre alternative boformers rolle i boligmarkedet, men erkjenner at liknende typer boform har fått en betydelig utbredelse i andre land.

-Trailerparks i USA og kanalbåter i elver langs byer i Europa er gode eksempler på dette, sier han.

- Satt litt på spissen, så har vel de fleste som har bygget seg minihus fått et avisoppslag i lokalavisa.

Frihet og fleksibilitet

Ikke alle som bor alternativt velger å bo i et minihus. Birk Haaland og Sara Teigen har bodd i en ombygd van de siste seks månedene, og planlegger å fortsette med det fram til neste sommer. De deler reisen på @the minimalist plan på Instagram.

Haaland og Teigen setter pris på friheten en van kan tilby, både økonomisk og geografisk. På denne måten kan de reise når de har lyst, og det er også enklere å kunne dra på lengre turer over flere måneder.

– Det er frihet som står sterkest, og fleksibiliteten det bringer med seg å kunne bygge selv. Du kan bygge om vanen for det du trenger å ha med deg, og reise fra det meste annet. Vi har for eksempel tilrettelagt for plass til surfebrett, sier Haaland.

Haaland mener denne typen boform kan passe for unge mennesker som studerer, eller er glad i å leve et aktivt liv og ønsker seg mer frihet og nærhet til naturen.

– Ved å leve på denne måten kan man spare penger, samtidig som man får mer tid til det man er interessert i og det man helst vil bruke tiden sin på, sier Haaland.

Haaland og Teigen eier også en leilighet i Stavanger, og føler på den måten at de får det beste fra begge verdener.

– Det er fint å kunne flekse, sier Haaland.

Birk Haaland og Sara Teigen kombinerer bolig og reise i en van.

Birk Haaland og Sara Teigen kombinerer bolig og reise i en van. Foto: Privat

- Det er frihet som står sterkest, og fleksibiliteten det bringer med seg å kunne bygge selv. Du kan bygge om vanen for det du trenger å ha med deg, og reise fra det meste annet. Vi har for eksempel tilrettelagt for plass til surfebrett.

Tid, rom og penger til å leve det livet du ønsker å leve virker å være store drivkrefter for å velge en alternativ boform. Dalsbø tror også ulike alternative boformer kan handle om et ønske om mer frihet og fleksibilitet. Spesielt kan større økonomisk og geografisk frihet virke forlokkende på unge, resonnerer han. Samtidig trekker han fram viktigheten av å tenke på at mange går over i andre livsfaser etter hvert. Med barn og familie vil kanskje ikke denne boformen passe like godt.

– Det er heller ikke sikkert at økonomien går i hop hvis for eksempel resten av boligmarkedet har gått opp, mens mikrohuset man sitter med har sunket i verdi, sier Dalsbø

Haaland ser også for seg at ikke alle livsfaser egner seg like godt til et liv i van.

– Når livet endrer seg og man eventuelt får familie vil ikke det nødvendigvis være et hinder for å kunne bo og reise i bil, men det vil også være mange fordeler med å være stasjonær og bo på en mer konvensjonell måte, sier han.